Forsikring

For sikkerhets skyld!

Nyhet
som medlem får du nå hele 15 % rabatt på dine forsikringer!

Nærmere opplysning om forsikring i if får du ved å ringe oss på tlf. 23 15 95 20, eller ved å sende inn svarkortet på denne siden. Konkret pristilbud får du ved å henvende deg til if (Forsvarets Personellservice) på tlf.nr. 21 07 57 10.

Stor-Oslo PS, Lilletorget 1, 3. etasje. 0184 Oslo

 23 15 95 20     Fax 23 15 95 25      post@storoslops.no

Personvern og cookies.