Gå til innholdet

Stor-Oslo PS lånesøknad

PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Ektefelle/sambor:

LÅN:

FORSLAG TIL SIKKERHET:

FAMILIENS SAMLEDE KREDITTKORT, LÅN OG INNSKUDD I ANDRE BANKER:

VEDLEGG:

Søkeren må være fylt 18 år og ansatt i Oslo Kommune. Søkeren er kjent med at renten kan bli justert i låneperioden. Ved fratredelse i Oslo Kommune før lånet er innfridd, er hele lånet forfalt til betaling. Lånetaker plikter da omgående å ta kontakt med vårt kontor. Lånesøker erklærer herved at ovennevnte opplysninger er riktige og er inneforstått med at Stor-Oslo PS kan avslå søknaden uten nærmere begrunnelse, og under saksbehandlingen vil kunne innhente relevante kredittopplysninger.

Husk lønnsslipp ved alle søknader. På alle lån over 40.000 MÅ du også levere lønnsattest og selvangivelse!