Gå til innholdet

Bli medlem og få alle fordelene!

Alle som er fast ansatte i Oslo kommune eller kommunale foretak kan bli medlemmer. Forutsetningen er dog fast ansettelse i 6 måneder.


Sjekk alle fordelene

Bli medlem og få alle fordelene

  • Boliglån: Inntil 3 millioner fra 2,25%
  • Nettbank: 100% gebyrfri!
  • Lån med sikkerhet i bolig (innen 60%, 1. og 2. prioritet): fra 3,30-3,90%
  • Forbrukslån: 11,25% rente
  • Sparing: 0,50% rente fra første krone
  • Lønnstrekk: Trekk i.f.m. nedbetaling av lån/kredittkort eller sparing foretas automatisk - uten kostnad for deg!
  • PS euroShell kort: 42 øre rabatt på pumpepris!
  • Medlemsblad: Fire ganger per år med nyttig informasjon og tilbud!

Fyll ut medlemssøknaden på denne siden, få den attestert av leder eller personalkontor, og send den til oss.

Stor-Oslo Personellservice SA
Postboks 9337 Grønland
0135 Oslo

Har du spørsmål, ring oss gjerne på 23 15 95 20 eller send epost til post@storoslops.no

Kredittrating av Stor-Oslo PS