Gå til innholdet

Om oss

Hvem er vi?

Stor-Oslo PS ble etablert allerede i 1954. Den gang het det Dittenkompleksets Interessekontor fordi de fleste medlemmene arbeidet i Dittenkomplekset (Akersgt.55), og laget hadde kontor der. Vi har i dag mer enn 3.500 medlemmer og er en del av Personellservice-gruppen (PS) som totalt har mer enn 80.000 medlemmer.

De andre lagene i PS-gruppen er interessekontorer i kommune og stat. Sammen er vi sterke når det forhandles om fordeler for våre medlemmer. Alle ansatte i Oslo Kommune kan søke medlemskap.

HVEM STYRER Stor-Oslo PS?

Styret velges av, og er underlagt generalforsamlingen, som har ordinært møte hvert år innen 30. april.

HVEM KAN BLI MEDLEM?

  • Ansatte i Oslo kommune og kommunalt eide foretak med minst 6 måneders tjenestetid.
  • Vil du bli medlem?
  • Fyll ut søknadskjema, få det attestert og send det inn til oss!

FORMÅL

Stor-Oslo PS er et samvirkeforetak (SA) med vekslende medlemstall og andelskapital.
Formålet er å drive økonomisk samvirke for ansatte i Oslo kommune.
Det økonomiske samvirket skal særlig bestå i:

  • Å skaffe forbindelse med leverandører som kan tilby medlemmene gunstige kjøpsvilkår.
  • Å gi lån til medlemmene for finansiering av bl.a. varige bruksgjenstander.
  • Nedbetaling av gjeld eller fast sparing skjer ved avtalt trekk i lønn uten gebyr.
  • Bistå medlemmene med betaling av større, faste utgifter ved belastning av sparekonto.

Kredittrating av Stor-Oslo PS