Et interessekontor for ansatte i Oslo kommune og skattekontorene i Oslo og Viken.

Stor Oslo

Nettbank

I vår Nettbank kan du få full oversikt over dine konti hos oss. Du kan betale regninger og overføre penger til din brukskonto. Bruken av nettbanken er kostnadsfri.

Du kan bruke vanlig Bank-Id eller Bank-Id på mobil som du eventuelt har fra din hovedbank.  

Kontakt oss dersom du ikke er registrert med nettbank hos oss.