Et interessekontor for ansatte i Oslo kommune og skattekontorene i Oslo og Viken.

Stor Oslo

Om oss

Stor-Oslo Personellservice er et interessekontor for ansatte i Oslo kommune, skattekontorene i Oslo og Viken og enkelte virksomheter med kommunal eller statlig tilknytning.

Stor-Oslo Personellservice SA har som formål å være et interessekontor for å skaffe medlemmene fordeler blant annet ved å:
• tilby spare-, låne- og forsikringsprodukter, enten selv eller gjennom samarbeidspartnere
• skaffe forbindelser med leverandører som kan tilby medlemmene gunstige kjøpsvilkår,
• tilby utleie av fritidsboliger

De fusjonere foretakene, Rådhuset PS, Stor-Oslo PS og Kommuneansattes PS ble alle etablert på 1950 tallet, og har samlet over 5 000 medlemmer.

Stor-Oslo Personellservice SA er en spareforening og er ikke knyttet til Bankenes Sikringsfond og kommer ikke inn under innskuddsgarantiordningen. Vi jobber derfor til enhver tid for å plassere medlemmenes innskudd med moderat risiko og prioriterer sikkerhet for medlemmenes innskudd foran høyere avkastning. Stor-Oslo Personellservice SA har bygget opp en meget god egenkapital.

Årsrapport 2021

Årsrapport 2022

Vedtekter

Styrets sammensetning

Styreleder
Reidun Stubbe          Bymiljøetaten

Øvrige styremedlemmer
Anne-Marie Tørnby   Skatteetaten
Arild Olsen                 Pensjonist
Elin Gudmundsen      Vann- og avløpsetaten
Frode Waglen            Skatteetaten
 

Varamedlem
Yvonne Larsen             Velferdsetaten

Ansatte
Vicki Wold Mikkelsen, Daglig leder
Per Mathisen
Gunn Rasch-Nørsterud    
Line Myrvold
Magnhild Pandur Diez