Stor Oslo

Medlemsskap

Hvem kan bli medlem?

  • Du må være ansatt i Oslo kommune eller Skattekontorene i Oslo og Viken og enkelte virksomheter med kommunal eller statelig tilknytning.
  • Andelsinnskuddet er kr. 150,-  som betales ved innmelding til konto 6074 06 11782.
  • Du har ikke anledning til å være medlem av flere personellservicekontorer på samme tid.
  • Du må ha vært ansatt i minst 6 måneder før du kan få lån eller kredittkort.
  • Som pensjonist opprettholder du fortsatt fullt medlemskap hvis du er medlem før du blir pensjonist.

Søknadsskjema om medlemskap her.