Et interessekontor for ansatte i Oslo kommune og skattekontorene i Oslo og Viken.

Stor Oslo

Lånekalkulator

Beregningen er veiledende, og skal ikke betraktes som bindende lånetilbud.

Konkret lånetilbud fås ved henvendelse til Stor-Oslo Personellservice.

Fyll ut feltene nedenfor (flytt med TAB eller musepeker):
NB! Bruk punktum som separasjonstegn (eks 9.95)

Rentesats, % pro anno Ønsket løpetid lån, antall år Ønsket lånebeløp, kroner Månedsbetaling (avdrag og rente), kroner Total rentekostnad for hele lånet. kroner