Stor Oslo

LANSERING

Velkommen til Nye Stor-Oslo PS

Fra 13. desember 2021 er fusjonen gjennomført og Rådhusets PS, Kommuneansattes PS og Stor-Oslo PS er nå ett selskap.