Et interessekontor for ansatte i Oslo kommune og skattekontorene i Oslo og Viken.

Stor Oslo

Sparing

I Stor-Oslo Personellservice får du alltid gode renter på dine sparepenger. Innskuddsrenten fremkommer i egen prisliste.

Du kan spare ved månedlig lønnstrekk, avtalegiro med automatisk trekk fra din lønnskonto eller overføring til vår bankkonto 6074 06 11782 med ditt KID-nr. som du finner i nettbanken.

Det er ingen oppsigelsestid eller gebyr ved uttak.

Pengene disponeres over vår nettbank uten kostnader. Du kan også ringe oss eller sende e-post for å få overført pengene til din lønnskonto. Pengene vil normalt være disponible samme dag hvis vi får beskjed før kl. 13.30.

Kontoutskrift med årsoppgave utstedes pr. 31. desember. Den er tilgjengelig i nettbanken. Til de som ikke har nettbank hos oss sendes den ut pr. post.

Skjema for fullmakt/disponent finner du her.