Et interessekontor for ansatte i Oslo Kommune og skattekontorene i Oslo og viken.

Stor Oslo

Årsmøte

Årsmøte avholdes 5. mai 2022 kl. 18.00 i Bjørvika konferansesenter.

Frist for innsendelse av forslag til årsmøte 20. april 2022 kl. 15.00.

I henhold til vedtektene § 8 skal de som ønsker å møte på årsmøte melde seg på senest en uke før årsmøte, dvs. innen 28. april 2022 kl. 15.00.

For påmelding vennligst ta kontakt med oss via e-post,  post@storoslops.no  eller
telefon 23 11 48 70. Påmelding må inneholde navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

Sakspapirer vil bli oversendt elektronisk 28. april 2022 eller være tilgjengelig på vårt kontor
f.o.m. 28. april t.o.m. 4. mai 2022.

 

Protokoll ekstraordinært årsmøte 11.01.2022

Protokoll  årsmøte 05.05.2022