Et interessekontor for ansatte i Oslo kommune og skattekontorene i Oslo og Viken.

Stor Oslo

Årsmøte

Årsmøte blir avholdt 25. april 2024 kl. 17.30 på Lilletorget 1, 8. etg.,0185 Oslo

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøte, godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Konstituering
 3. Årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning for Stor-Oslo Personellservice SA
 4. Godkjenning av honorar for styremedlemmer og revisor
 5. Vedtektsendring §4-4, saksframlegg ligger vedlagt denne innkallingen
 6. Evnt. innkomne forslag
 7. Valg:
 1. Styrets leder for 2 år
 2. To styremedlemmer for 2 år
 3. Ett varamedlem for 1 år
 4. Valgkomite bestående av 3 medlemmer, hvorav en leder

  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til post@storoslops.no eller
  til Stor-Oslo Personellservice SA, Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo.
  Frist: 8. april 2024 kl. 15.00.

  I henhold til vedtektene § 8 skal de som ønsker å møte på årsmøte melde seg på senest en uke før årsmøte, dvs. innen 18. april 2024 Kl. 15.00.

  For påmelding vennligst ta kontakt med oss via e-post;  post@storoslops.no  eller
  telefon 23 11 48 70. Påmelding må inneholde navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

  Sakspapirer vil bli oversendt elektronisk 18. april 2024 eller være tilgjengelig på vårt kontor
  f.o.m. 18. april t.o.m. 24.april 2024.

  Vedlegg: sakframlegg sak 5

  Med vennlig hilsen
  Stor-Oslo Personellservice SA
  Styret

   

  Protokoll ekstraordinært årsmøte 11.01.2022

  Protokoll  årsmøte 05.05.2022

  Protokoll årsmøte 04.05.2023